1. <rp id="ss2ko"><acronym id="ss2ko"><blockquote id="ss2ko"></blockquote></acronym></rp>
  2. <th id="ss2ko"></th>
   <dd id="ss2ko"></dd><th id="ss2ko"></th>

   <button id="ss2ko"></button>
   Link
   DEGA
   maag
   INOEX
   ABB

   ürünler ile ilgili tan?t?mlar

   • DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran ?zel par?alay?c?

    DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran özel parçalay?c?,a ??rl?kl? olarak parçalamas? zor olan malzemeler için geli?tirilmi?tir. Özellikle büyük sünek malzeme veya yabanc? maddeleri kolayca parçalayabilir, hatta bu makinenin verimi çok büyük, özellikle ince membran türlü malzemelerinde daha belirgindir. Bu rotor tasar?m?nda tam çelikli roto da vard?r, Onun üzerine bir sarma da??lan kesmi k?sa b?çak monte edilmi?tir. Bu parçalay?c?n?n özel yap? brüyük malzeme ve yabanc? madde nedeniyle ana mille olan hasar? azaltm??t?r.
    More >>
   • DYSSG boru par?alay?c? makine grubu

    DYSSG serili do?rama makineleri çap? 1200MM olan PE, PP, PVC ve uzunlu?u 2-6M olan borular? direk do?ramak için kullan?l?r, ayr? kesmeye gerek yok, dönü? h?z? yava? ve istikrarl?, çe?itli boru malzemeleri düzeydeki besleme oluku içine koydu?unda, besleme oluku otomatik olarak kapan?r ve hidrolik bas?nç borular? mil merkezine itirerek parçalacakt?r.
    More >>
   • DYSSZ A??r Tipli Tek ?aftl? Par?alay?c?lar

    DYSSZ serili parçalay?c? tasar?m? çr?itli sektöründe parçalamas? zor olan at?k geri kazan?m ve yüksek kapasite gereksinimlerini kar??layabilir, çe?itli plastik büyük parça, at?k ah?ap, at?k ka??t ve karton, elektronik ürünler, kauçuk ürünler için kullan?labilir, Temsilli at?k geri kazan?m ürünler ise Buzdolab? kabu?u, makine ba?? malzemesi, palet, ambalaj at?klar?, bo? varil, benzinvaril, boru ve ince membran?lar, vb.
    More >>
   • DYTSS Serisi ?ift ?aftl? Par?alay?c?lar

    DYTSS Serisi Çift ?aftl? Parçalay?c?lar? üzerinde mikro PLC otomatik kontrolü, Ba?latma, Stop, ters dönü? ve otomatik ters dönü? kontrol fonksiyonlar? ayarlanm??t?r. Ayr?ca dü?ük h?zda çal??ma, büyük tork, dü?ük gürültü gibi özelliklerine sahiptir.
    More >>
   • DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran ?zel par?alay?c?

    DYPS-H Yüksek verimli ?nce membran özel parçalay?c?,a ??rl?kl? olarak parçalamas? zor olan malzemeler için geli?tirilmi?tir. Özellikle büyük sünek malzeme veya yabanc? maddeleri kolayca parçalayabilir, hatta bu makinenin verimi çok büyük, özellikle ince membran türlü malzemelerinde daha belirgindir. Bu rotor tasar?m?nda tam çelikli roto da vard?r, Onun üzerine bir sarma da??lan kesmi k?sa b?çak monte edilmi?tir. Bu parçalay?c?n?n özel yap? brüyük malzeme ve yabanc? madde nedeniyle ana mille olan hasar? azaltm??t?r.
    More >>
   • DYSSG boru par?alay?c? makine grubu

    DYSSG serili do?rama makineleri çap? 1200MM olan PE, PP, PVC ve uzunlu?u 2-6M olan borular? direk do?ramak için kullan?l?r, ayr? kesmeye gerek yok, dönü? h?z? yava? ve istikrarl?, çe?itli boru malzemeleri düzeydeki besleme oluku içine koydu?unda, besleme oluku otomatik olarak kapan?r ve hidrolik bas?nç borular? mil merkezine itirerek parçalacakt?r.
    More >>
   • DYSSZ A??r Tipli Tek ?aftl? Par?alay?c?lar

    DYSSZ serili parçalay?c? tasar?m? çr?itli sektöründe parçalamas? zor olan at?k geri kazan?m ve yüksek kapasite gereksinimlerini kar??layabilir, çe?itli plastik büyük parça, at?k ah?ap, at?k ka??t ve karton, elektronik ürünler, kauçuk ürünler için kullan?labilir, Temsilli at?k geri kazan?m ürünler ise Buzdolab? kabu?u, makine ba?? malzemesi, palet, ambalaj at?klar?, bo? varil, benzinvaril, boru ve ince membran?lar, vb.
    More >>
   • DYTSS Serisi ?ift ?aftl? Par?alay?c?lar

    DYTSS Serisi Çift ?aftl? Parçalay?c?lar? üzerinde mikro PLC otomatik kontrolü, Ba?latma, Stop, ters dönü? ve otomatik ters dönü? kontrol fonksiyonlar? ayarlanm??t?r. Ayr?ca dü?ük h?zda çal??ma, büyük tork, dü?ük gürültü gibi özelliklerine sahiptir.
    More >>
   good影音网,good在线观看,三级、韩国伦理片电影手机在线播放